Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI | Anna Kędziora

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Fotografia dziecięca i noworodkowa Anna Żurawka z siedzibą w Gdańsku, ul. Klonowa 4a/1  NIP: 5611575809. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.annazurawka.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Ochrona danych osobowych

Fotografia dziecięca i noworodkowa Anna Kędziora dokłada wszelkich starań, aby prowadzona strona www.annazurawka.pl, https://www.facebook.com/annazurawkaphotography/ ułatwiała

użytkownikowi przeglądanie strony i kontakt z usługodawcą. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informuję, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, które podasz lub będziesz o nie proszony są niezbędne do realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Dane przekazane przez formularz online/adres mailowy

Dane przekazane w ramach formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej www.annazurawka.pl, https://www.facebook.com/annazurawkaphotography przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu ze mną czyli z Administratorem. Kontaktując się z Administratorem e-mailowo oraz poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko – i ewentualnie inne dane znajdujące się w treści wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego lub poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego zapytania, a następnie realizacji usługi. Twoja prywatność i dane, które mi powierzasz są dla mnie bardzo ważne. Nigdy nie udostępniam ich osobom niepowołanym, ani nie wysyłam, udostępniam niczego, na co nie wyraziłeś zgody

W momencie, kiedy powierzasz mi swoje dane przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do wglądu, jakie Twoje dane przetwarzam,
  • prawo do korekty danych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo do ich całkowitego usunięcia,

Żeby skorzystać z tych praw, napisz do mnie na adres: anna_zurawka@wp.pl

§ 3. Rodzaje i cel wykorzystania danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.

2. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz konkretnych usług wynikających z jego działalności. Oznacza to powierzenie danych również zewnętrznym serwisom tj.

  • laboratorium oraz drukarni w celu wydrukowania zdjęć i ich odbitek, fotoalbumów,
  • fotoobrazów, ulotek, wizytówek, banerów reklamowych, nadruków na płyty DVD,
  • Poczta Polska, kurier w celu wysłania do odbiory gotowego produktu.

Firmy, z którymi współpracuje Fotografia dziecięca i noworodkowa Anna Żurawka w celu realizacji swoich usług mają dostęp do Twoich danych wyłącznie na zasadzie powierzenia danych. Oznacza to, że mogą z nich korzystać WYŁĄCZNIE w celach wskazanych przez Fotografia dziecięca i noworodkowa Anna Kędziora.

3. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Administratora, wskazane jest zaakceptowanie polityki prywatności i regulaminu.

4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Wiadomości: www.annazurawka.pl, https://www.facebook.com/annazurawkaphotography zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z „Polityką Prywatności”. Pod pojęciem wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio doserwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (promocje, reklamy, inne materiały marketingowe) Anny Kędziory.

6. Produkty końcowe, czyli zdjęcia w formie elektronicznej za wcześniejszą zgodą na publikację wizerunku zostają udostępniane na fanpage Anna Żurawka Photography na Facebooku, na Instagramie czy innych portalach społecznościowych oraz stronie www.annazurawka.pl w ramach promowania działalności Anna Żurawka Photography.

7. Produkty końcowe, czyli zdjęcia, fotoalbumy, fotoobrazy w formie drukowanej mogą zostać wykorzystane jako prywatne portfolio zamieszczone w siedzibie firmy

§ 4. Przechowywanie danych

Administrator stosuje środki ochrony danych osobowych korzystając z dysków zewnętrznych oraz z komputera zabezpieczonego hasłem i systemem antywirusowym.

Ponadto współpracuje z serwisami przestrzegającymi zasad RODO. Dane przechowywane są przez Administratora do 2 lat lub dopóki Użytkownik nie zażąda ich usunięcia (Administrator rozumie tutaj produkt końcowy). Surowe pliki zdjeć zostają usunięte z dysków po 2 tygodniach od dnia wykonania usługi.

§5. Pliki cookies

1. Witryna http://annazurawka.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy ochrony danych osobowych, Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Administrator pozostaje do dyspozycji Użytkownika – dane kontaktowe można znaleźć w zakładce – KONTAKT